База Богдан

От 2019 г. съществува ново звено в база Богдан за екстракция и дестилация на масла от медицински и ароматни култури.
адрес : Област Пловдив , община Карлово , с . Богдан п.к.4343
Управител на базата е Пенка Бозова
Тел : . 0882 694 927
bogdan@bioprogramme.bg


База Богдан
База Богдан
База Богдан
База Богдан
База Богдан
База Богдан
База Богдан
База Богдан
База Богдан
База Богдан
База Богдан
База Богдан