База Черна

Базата се намира в с.Черна, област Добрич, и е специализирана в преработката на слънчогледово семе. Технологиятя е последно поколение и процеса е изцяло механизиран.
Управител на базата е г-н Валентин Вангелов.
тел:. 0899 144 883
е-поща: vangelov@bioprogramme.bg
адрес: Област Добрич, община Добрич, с. Черна, п.к. 9417 ул. Десета № 6

 


База Черна
База Черна
База Черна
База Черна
База Черна
База Черна