Кори

Зърнастец кори
Зърнастец кори - елшовиден ( дива боя, бабушка, чернилка ). Cortex Frangulae Описание: храст или дърво високо до 3 м, с небодливи прилистници. Кората на младите клонки е червеникавокафява, а на ...
Върба бяла кори
Върба бяла кори Cortex Salicis ( Salicaceae ) Описание: високо до 30 м храст или дърво, с чупливи клонки, кора тъмнокафява, дълбоко напукана. Листа - ланцетни, заострени, ситно назъбени, реси стр...
Леска  кора
Cortex Coryli avellanae ( Betulaceae ) Описание: висок до 5 м храст, с пепелива гладка кора, покрита с множество лещанки. Листа - последователни, обратно яйцевидни; реси увиснали, женски цветове ...
Дъб кора
Наричан още летен дъб, белика, лъжник, зимно меше. Латинско наименование на билката: Cortex Quercus albi. Описание: еднодомно, разделнополово, високо до 50 м дърво. Летен дъб е с голи, кафявозеле...