Семе

Анасон семе
Латинското наименование на билката е Fructus Anisi. Описание: Eдногодишно културно тревисто растение. Листа при основата прости, цели или назъбени, средните - пересто наделени по на три овални дя...
Копър семе
Билката се нарича още градински копър, старокос и монотър. Латинското и наименование е Anethum graveolens. Описание: Копърът е едногодишно или двугодишно студоустойчиво растение. Листа последоват...
Лен семе
Билката се нарича още обикновен, питомен или културен лен. Латинското му наименование е Спермата Linum. Описание: Едногодишно тревисто растение с голо цилиндрично стъбло, разклонено на върха, до ...
Резене семе
Билката се нарича още морач или аптекарски копър. Латинското наименование на билката е  Foeniculum vulgare. Описание: Двугодишно или многогодишно тревисто растение със силна миризма, с жълти...
 Синап семе
Латинското наименование на билката е Semen Sinapis. Описание: Едногодишно тревисто растение високо до 2 м. стъбло, изправено, в горната си част разклонено. Долните листа са нечифтоперести, едро н...